Koç Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi çerçevesinde üniversitemizde, 2023 itibarıyla iki komponenti olan bir destek program yürütülmektedir.

UNIC projesi kapsamında bir yan komponent olarak da, ilk kez 2023 yılında “UNIC İşbirliği Fonu” adı altında bir küçük ölçekli üniversiteler-arası ilişki geliştirme çağrısı ilan edilmiştir (ayrıntılar).

  1. “Tohumlama Araştırma Fonu Programı” (KU-TAF): 2014’ten beri her yıl 1 kez açılan program dahilinde üniversitemizde temsil edilen bütün disiplinlerde yapılabilecek yenilikçi, erken aşama, tercihen yüksek risk/yüksek fayda hedefli araştırma projeleri fonlanıyor.
  2.  “Kadın Akademisyenler İçin Araştırmaya Dönüş Programı” (KU-AD): Koç Üniversitesi’nin 2022 yılında yayınladığı “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planı” uygulama adımlarından biri olarak ilk kez 2023’te ilan edilen bir hibe desteği. Ailevi nedenlerle kariyerlerine ara veren kadın akademisyenlerin araştırma sürecine yeniden entegrasyonlarını desteklemeyi amaçlıyor.

İki program da, öğretim üyelerinin ve araştırma öğretim üyelerinin başvurularına açık. En çok 12 aylık projeler 100.000 TL’ye kadar destekleniyor.

2023 çağrısı ile ilgili belge, form ve ayrıntılar burada.

Sorularınız için: srf@ku.edu.tr